cronoloxía

"non existe historia sen cronoloxía"
Moisés de Khoren,
Historia dos armenios, 2, 82.

s. v - s. vi - s. vii - s. viii - s. ix
bibliografía