jueves, 18 de julio de 2013

ix. dominación musulmá

batalla do Guadalete
071. A invasión árabe. Reinando don Rodrigo, que foi o último rei godo, os árabes desembarcaron na Península.

072. Batalla do río Guadalete. Don Rodrigo saíu ao encontro dos árabes; ambos exércitos atopáronse na proximidade do río Guadalete, e despois de tres días de loita desesperada, os visigodos foron derrotados.

O xefe dos moros era Tarik, quen comezou en seguida a conquista da Península; pouco tempo despois, Muza desembarcou en Alxeciras con 18000 musulmáns e continuou a obra de Tarik.

Crese que don Rodrigo atopou a morte na batalla do Guadalete.

073. Duración da dominación musulmá. A dominación musulmá durou 781 anos; desde a batalla do Guadalete, ano  711, ata a rendición de Granada aos Reis Católicos, en 1492.

074. Períodos que comprende a dominación. A dominación dos moros en España pode dividirse en tres períodos: 1º, Goberno dos Emires; 2º, Goberno dos Califas; 3º, Reinos árabes independentes.

075. Goberno dos Emires. Durante corenta e cinco anos, os árabes de España foron gobernados por Emires, nomeados polo Califa de Damasco.

Dividiron España en catro grandes rexións, e o goberno de cada unha estaba confiada a un Valí, que dependía do Emir ou gobernador xeral. O máis notable dos emires foi Abderramán, que levou a Media Lúa ata Poitiérs (Francia), e nunha batalla perdeu a vida.

076. Goberno dos Califas. O goberno dos Califas durou douscentos setenta e cinco anos; e comeza coa creación do Califato de Córdoba.

emir Abderramán
Durante este período, o poder mahometano de España chega a tal grao de riqueza e esplendor, que os soberanos da terra se disputaban o honor da súa amizade; as letras, as ciencias e as artes brillaron en grao sumo, e a cultura do pobo foi tan xeral, que era raro atopar un home que non soubera ler e escribir nos verdadeiros dominios do Califato.


077. Reinos árabes independentes. Desapareceu o Califato de Córdoba, e durante catrocentos setenta e un ano, créanse e desaparecen reinos árabes, cada vez menos fortes e poderosos, ata que, en 1492, coa caída do reino moro de Granada, afúndese para sempre o dominio musulmán na nosa Patria.

a "súa" historia de España

No hay comentarios:

Publicar un comentario